Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='CLSQST.BAS;01' on disk='vmedia/ncc_5-sector.ccvf'

1 REM    -- CLSQST --
2 REM
10 PLOT 12:FOR I= 1TO 4
20 READ X(I),Y(I):NEXT
30 DATA 0,0,63,0,63,63,0,63
40 T= .06
50 FOR K= 1TO 20
60 T= T+ .005
70 X(5)= X(1):Y(5)= Y(1)
80 FOR I= 1TO 5
85 P(I)= X(I):Q(I)= Y(I):NEXT
90 GOSUB 200
100 FOR I= 1TO 5
110 P(I)= 126- X(I):Q(I)= Y(I)
120 NEXT
125 GOSUB 200
130 FOR I= 1TO 5
135 P(I)= X(I):Q(I)= 126- Y(I)
140 NEXT
145 GOSUB 200
150 FOR I= 1TO 5
155 P(I)= 126- X(I):Q(I)= 126- Y(I)
160 NEXT
165 GOSUB 200
170 FOR J= 1TO 4
175 X(J)= X(J)+ T* (X(J+ 1)- X(J))
180 Y(J)= Y(J)+ T* (Y(J+ 1)- Y(J))
190 NEXT :NEXT :END
200 PLOT 2,P(4),Q(4)
210 FOR I= 1TO 4
215 PLOT 255,6,2* I- 1,2,242,P(I),Q(I)
220 NEXT :PLOT 255:RETURN
225 REM
230 REM     ORIGINAL VERSION - CLSQST - (C) COPYRIGHT 1978
240 REM     BY KAI LANZ.  IMPLEMENTED ON COMPUCOLOR II BY
250 REM      JIM AMOS 6-12-79 OF COLOR-MOD ENTERPRISES