Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='MLTDUP.BAS;01' on disk='vmedia/chip_13-sector.ccvf'

10 REM MULTI-COPY DISK COPYING PROGRAM
11 REM
12 REM  FOR 32K MACHINES
13 REM
20 REM   J J CHARLES, 130 SHERWOOD DR, HILTON, NY 14468
30 REM      FEBRUARY 7, 1982
40 REM
50 REM
52 SIDE$(1)= "LABEL ":SIDE$(2)= "LABEL "
54 SIDE$(3)= "BACK ":SIDE$(4)= "BACK "
56 REM
58 REM
60 INPUT "HOW MANY COPIES DO YOU WANT TO MAKE?";NUM
70 PRINT :PRINT :PRINT
75 FOR S= 1TO 4
80 INPUT "INSERT MASTER DISK, PRESS RETURN";K
90 IF S= 2OR S= 4GOTO 200
100 PLOT 27,4:PRINT "READ CD0: 0 9B00 6400":PLOT 27,27
110 FOR I= 1TO NUM
120 PLOT 6,2,12,6,I
130 INPUT "INSERT DESTINATION DISK, PRESS RETURN. ";K
140 PLOT 27,4:PRINT "WRITE CD0: 0 9B00 6400":PLOT 27,27
150 NEXT I
160 PLOT 6,65:PRINT "FIRST HALF OF ";SIDE$(S);"SIDE FINISHED."
170 GOTO 500
180 REM
190 REM
200 PLOT 27,4:PRINT "READ CD0: C8 9B00 6400":PLOT 27,27
210 FOR I= 1TO NUM
220 PLOT 6,2,12,6,I
230 INPUT "INSERT DESTINATION DISK, PRESS RETURN. ";K
240 PLOT 27,4:PRINT "WRITE CD0: C8 9B00 6400":PLOT 27,27
250 NEXT I
260 PLOT 6,65:PRINT "SECOND HALF OF";SIDE$(S);"SIDE FINISHED."
500 NEXT S
510 PLOT 6,66,12:PRINT "FINISHED"
520 FOR I= 0TO 2000:NEXT I:PLOT 6,2,12