Compucolor.org – Virtual Media

Listing of file='JSDOOD.BAS;01' on disk='vmedia/chip_78-sector.ccvf'

0 GOTO 1000
100 REM
110 REM     A DUAL JOYSTICK DOODLER TO DEMONSTRATE
120 REM     THE SUPERPATCH DUAL JOYSTICK OPTION
130 REM
140 REM     PLAY A GAME OF CHASE!
150 REM
160 REM
1000 PLOT 27,4:PRINT "RUN X.PRG":PLOT 27,27:REM  TESTING PROGRAM FOR SUPER PATCH
1010 CLEAR 100
1020 POKE 33283,0:POKE 33284,240
1030 X= CALL (0)
1040 TM= PEEK (32941)* 256+ PEEK (32940)
1050 SM= TM+ 179:LO= TM+ 1
2000 REM  DUAL JOYSTICK ROUTINE
2010 X2= 127:Y2= 0:X1= 0:Y1= 0:PLOT 12,3,64,0:OUT 8,0
2020 X= X1:Y= Y1:J= CALL (6)
2030 IF J= 0GOTO 2200
2040 ON JGOTO 2060,2080,2070,2090,2050,2100,2110,2130,2120
2050 PLOT 12
2060 X= X- 1:GOTO 2080
2070 X= X+ 1
2080 Y= Y- 1:GOTO 2140
2090 X= X- 1:GOTO 2140
2100 X= X+ 1:GOTO 2140
2110 X= X- 1:GOTO 2130
2120 X= X+ 1
2130 Y= Y+ 1
2140 X1= X:Y1= Y
2150 IF X1> 127THEN X1= 127
2160 IF X1< 0THEN X1= 0
2170 IF Y1> 127THEN Y1= 127
2180 IF Y1< 0THEN Y1= 0
2190 PLOT 19,2,X1,Y1,255
2200 X= X2:Y= Y2:J= CALL (7)
2210 IF J= 0GOTO 2020
2220 ON JGOTO 2240,2260,2250,2270,2390,2280,2290,2310,2300
2230 GOTO 2390
2240 X= X- 1:GOTO 2260
2250 X= X+ 1
2260 Y= Y- 1:GOTO 2320
2270 X= X- 1:GOTO 2320
2280 X= X+ 1:GOTO 2320
2290 X= X- 1:GOTO 2310
2300 X= X+ 1
2310 Y= Y+ 1
2320 X2= X:Y2= Y
2330 IF X2> 127THEN X2= 127
2340 IF X2< 0THEN X2= 0
2350 IF Y2> 127THEN Y2= 127
2360 IF Y2< 0THEN Y2= 0
2370 PLOT 17,2,X2,Y2,255
2380 GOTO 2020
2390 PLOT 12:GOTO 2020